ประวัติ Pierre de Fermat

posted on 27 Mar 2013 22:32 by tewmathonline
ปิแยร์ เดอ แฟร์มาต์ (Pierre de Fermat)
AC 1601-1665
 
 
ประวัติ

ปิแยร์เกิดใกล้เมือง ตูลูส ประเทศฝรั่งเศส ค.ศ. 1601 และสิ้นลมที่เมือง Castres ในค.ศ. 1665 บิดาเป็นผู้ค้าขายเครื่องหนัง ในวัยเยาว์ศึกษาอยู่กับบ้าน Fermatมีการทำมาหากินเป็นทนายความ ขณะวัย 30 ปี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษากฎหมายขององค์กรปฏิบัติงานส่วนประจำถิ่นของเมือง Toulouse ท่านได้ใช้เวลาว่างศึกษาเล่าเรียนค้นคว้าคณิตศาสตร์เพื่อเป็นตัวกลางในการเยี่ยมเยียนกับนักคณิตศาสตร์ที่มีเกียรติประวัติในยุคสมัยนั้น ท่านมีส่วนในการปรับปรุงคณิตศาสตร์ในหลายสาขา นับได้ว่าเป็นนักคณิตศาสตร์สมัครเล่นที่มีกิตติศัพท์ที่สุด

ผลงานของ Pierre de Fermat

1. เริ่มต้นปฏิรูปเรขาคณิตวิเคราะห์ ในระยะเวลาใกล้กันกับเดส์การ์ตส์
2. เริ่มต้นวิธีหาเส้นสัมผัสเส้นโค้ง หาค่าสูงสุดและต่ำสุดของฟังก์ชัน
3. บุกเบิกพัฒนาทฤษฎีความน่าจะเป็นร่วมกับปาสกาล
4. พัฒนาทฤษฎีบทต่าง ในทฤษฎีจำนวน เช่น
 
Fermat’s two square theorem:
ทุกจำนวนเฉพาะในรูป 4n+1 สามารถเขียน ในรูปผลบวกของจำนวนเต็มยกกำลังสองได้คู่หนึ่งและคู่เดียวเท่านั้น

Fermat’s theorem:
ถ้า p เป็นจำนวนเฉพาะและ n เป็นจำนวนเต็มบวก จะได้ว่า p หาร np – n ลงตัว
 

เรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ กับ Dektalent.com ในรูปแบบคลิปวีดีโอ 24Hr เลือกเรื่อง เลือกบทเรียนเองได้ เก่งจากที่บ้าน ไม่ต้องเดินทาง ภาคตัดกรวย เวกเตอร์ ระบบจำนวนจริง เรขาคณิตวิเคราะห์ อัตราส่วนตรีโกณมิติ ความน่าจะเป็น